Tarieven

Voor veel ZZP-ers voelt de uitgave voor het uitbesteden van hun administratie als geld uitgeven uit eigen zak. Daarom is de gedachte dat je het beter zelf kunt doen. Je bent dan in jouw denken goedkoper uit. Echter doordat je de kennis veelal mist die nodig is voor het goed verzorgen van een financiële administratie (die ook nog eens voldoet aan de eisen die de belastingdienst daaraan stelt) kan goedkoop toch duurkoop worden. Ik geloof dan ook dat deze kennis die ik aanbied beloont mag worden maar wel op wijze die scherp is en past bij de groei en ontwikkeling van je bedrijf.

Dat is de reden dat ik voor ZZP-ers kies voor een betalingsmodel per mutatie. Door hiervoor te kiezen lopen de uitgaven voor het uitbesteden van je administratie gelijk op met de groei en ontwikkeling van je onderneming. Daarnaast is het goed om je te beseffen dat jij de kosten van het uitbesteden volledig in aftrek van je winst mag brengen. Dit betekent dat jij bij de IB-aangifte, deze kosten mag aftrekken. Je IB last wordt dus minder. 

Volledige administratie

Omdat administratie maatwerk is, maakt Renger Finance een persoonlijk maandelijks abonnement tarief. Dit tarief komt tot stand tijdens een persoonlijk kennismakingsgesprek waarin ik inzicht krijg in hoeveel werk je administratie gaat zijn. Het tarief stellen we dan voor een periode vast waarna we het opnieuw bespreken.

Aangiften

 • Jaaraangifte BTW € 120,-
 • Kwartaal aangifte BTW inclusief kwartaal controle administratie € 150,-
 • Maandaangifte € 60,- per maand
 • IB-aangifte € 350,-

Second Opinion

Controle volledige administratie, inclusief verwerken eventuele correcties.

 • Per boekjaar € 300,-
 • Meerdere boekjaren in overleg.

Loonadministratie

 • Verwerking salarisadministratie
  € 19.50 per personeelslid.
 • Inrichting en opzetten salarisadministratie inclusief aanmelding werkgever
  eenmalig € 350,-

Jaarrekening

Het tarief wordt in onderling overleg vastgesteld en is afhankelijk van de grootte van de administratie

Financieel inzicht

We lopen samen door de balans en winst & verlies rekening heen. Ik geef advies over omzet & kosten.

 

 • Maandelijks € 25,-
 • Kwartaal € 60,-
 • Jaarlijks € 100,-